Noors.

Germaanse taal van de indogermaanse
familie: wordt gesproken in Noorwegen.
Net als de andere Scandinavische talen,
is het Noors afgeleid van een oude
gemeenschappelijke Scandinavische taal
die door middel van runen-inscripties
tot de 3e eeuw v.Chr. kan worden teruggebracht.
Tijdens de periode der Vikingen (800-1050)
ontstonden verscheidene dialecten,
waaronder het Oud-Noors.
Deze taal kwam niet enkel voor in Noorwegen,
maar werd door migratie ook gesproken
in IJsland en andere streken van de
Atlantische Oceaan.
Met de komst van het Christendom werden
de runentekens vervangen door het
Romeinse alfabet.
In de daaropvolgende eeuwen werd het
Noors beïnvloed door het Deens,
Laag-Duits en Zweeds.
De Deense invloed zette zich vooral
door tussen 1380 en 1814 toen Noorwegen
en Denemarken verenigd waren onder
de Deense kroon. Het Deens werd in
de 16e eeuw de geschreven taal voor
het Noors.
Het werd vooral door de hogere
klassen gesproken, terwijl Noorse
dialecten door de lagere klassen en
op het platteland werd gebruikt.
In de 19e eeuw ontwikkelde het gesproken
Deens zich tot een taal die Deens-Noors
wordt genoemd. Deze taal had een
Deense structuur en woordenschat,
maar werd op z'n Noors uitgesproken.
Later werd deze taal de Riksmål genoemd,
de officiële taal van Noorwegen.
Deze taal wordt vooral gebruikt door
literaire figuren zoals de dichter
Henrik Ibsen.
Onder invloed van het nationalisme
en romanticisme begon de taalkundige
Ivar Aasen een nieuwe taal te ontwikkelen,
Landsmål genoemd, dat gebaseerd was op
de Noorse dialecten en vrij was van
Deense invloeden.
Zijn poging kende een redelijk succes
en werd een belangrijke tweede taal.
Onder druk van de voorstanders van
de Landsmål onderging de Riksmål
behoorlijke wijzigingen (in 1907, 1917 en 1938)
waarbij de Noorse spraak en spelling
duidelijk werden benadrukt.
Ook de naam van beide talen werd
gewijzigd: de Riksmål werd Bokmål (boekentaal)
en Landsmål werd Nynorsk (Nieuw Noors).
Wettelijk zijn beide talen volledig gelijk
en moeten ze beide in school worden onderwezen.
Bokmål wordt het meest gebruikt in het
oostelijk gedeelte van het land,
Nynorsk in het westelijke deel.
Beide talen ondergaan nog
steeds wijzigingen.
In het Noors: Het feest van de middernachtzon, of waar de nacht vakantie krijgt!Terug naar ontspanningssite....