Nationaal Park De WeerribbenDe Weerribben is een natuurgebied,
gelegen in Noordwest Overijssel.
In de buurt van Giethoorn.
Het is een landschap waar water en
riet overheersen.
Samen met het naburig natuurreservaat
De Wieden vormt het het
belangrijkste moerasgebied van
Noordwest Europa.Het huidige landschap van de Weerribben
is ontstaan door het afgraven van veen
voor de turfwinning.
Sporen daarvan zijn zowel in het
landschap als in de naam van het
gebied terug te vinden.
Ribben zijn smalle stroken land
waarop de uitgestoken turf te
drogen werd gelegd en de weren
zijn de uitgeveende delen, ook wel
petgaten genoemd.
Na de verveningsperiode werd de
rietteelt bepalend voor het landschap.
Er is veel informatie over dit
mooie natuurgebied
O.a. in het :

Natuuractiviteitencentrum De Weerribben
Hoogeweg 27,
8376 EM Ossenzijl
telefoon: 0561 - 477272

In Ossenzijl staat het in 2000 volledig
vernieuwde Natuuractiviteitencentrum
De Weerribben.
Hier vindt u een permanente expositie,
een wisselexpositie en een videofilm
over De Weerribben.
Het Staatsbosbeheer verzorgt ook educatieve
programma's voor scholen.
Bij het bezoekerscentrum liggen diverse
wandelroutes.
Dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.
Van 1 november t/m 28 februari op
zaterdag gesloten.

Verder staan op de Links site een
aantal Links over sites die verwijzen
naar het Nationaal Park De Weerribben.


Zie voor meer Weerribben foto's het Foto-log.


Terug naar de Startpagina....