Vakantie 2022/02.

Daar ergens ligt Fatmomakke.

Fatmomakke ligt zo'n 7 km van de doorgaande weg, en is via een gruisweg en een
loopbrug te bereiken.Fatmomakke kerkstad.

Fatmomakke kerkstad is een van de meest prominente Sami Kerksteden van Zweden.
De plaats had en heeft nog steeds een grote betekenis als spirituele en multiculturele
ontmoetingsplaats in het binnenland van Norrland. Ook is er een grote waarde als
cultureel erfgoed van de Sami.

De oudste gebouwen dateren uit het einde van de 18e eeuw, maar de meeste
gebouwen dateren uit de 19e en 20e eeuw. Er zijn sporen van oudere gebouwen.

Er staan zo'n 80 Kåtor(Samen-hutten) langs de paden en een aantal blokhutten
voor de "kolonisten" aan het water.

De hutten en de huisjes van de kerkstad mochten alleen tijdelijk gebruikt worden.
De rest van de tijd was de kerkstad verlaten.De Kåtors (Sami-hutten) worden nog
steeds gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het midzomerfeest. Eind augustus worden
de oude takken uit de hutten gehaald en verbrand. In het voorjaar komen er nieuwe
takken, deze zorgen voor isolatie. Op de takken worden rendierhuiden gelegd.

De kerkstad kreeg op 23 juni de status van cultureel reservaat.

Wat is een kerkstad.

Kerksteden komen alleen voor in Noord Zweden en in mindere mate ook in
Osterbotten Finland. Er zijn ongeveer 70 kerksteden in Zweden geweest,
waarvan er 16 bewaard zijn gebleven. De opkomst van de kerksteden houdt
verband met de Lapland missie van de staat die begon in de 17e en 18e
eeuw. De staat wilde de Sami steviger aan Zweden binden. Men dacht dat
makkelijker zou zijn als de Sami christenen waren. Omdat de afstanden
voor de kerkdiensten ver waren, was er onderdak nodig. Iedereen moest
meerdere keren per jaar naar de kerk.

Vanaf de voetgangersbrug.Een plattegrond wijst de weg.Op pad.....Het kerkhof.Länsmansstugan.

Het huisje was oorspronkelijk gebouwd als residentie voor de priester toen de kerk
uit 1791 werd gebouwd. In de kamer is een kamer toegevoegd. de priester woonde in
de binnenkamer en de districtsman (politie) in de buitenkamer. De taak van de
districtsman was om de orde en veiligheid te handhaven op het kerkterrein.

De priester kreeg een nieuw huis in 1884, maar de politieman bleef het huisje
gebruiken tot 1927. Daarna kwam er een nieuwe ambtswoning.

Wat plaatjes uit het tentoonstelling huisje.

Midzomer.In het verleden begonnen de vieringen met het begroeten. En nadat de hutten en huisjes
in orde waren gemaakt, visnetten waren uitgezet en het hout was gekapt kon het spel
beginnen. Traditionele ringdansen rond de meiboom ging dag en nacht door, maar er
moest natuurlijk wel tijd en energie zijn voor de kerkdiensten.....En weer verder.....Vorige..... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Volgende.....